Санхүүгийн тайлангууд

"Ремикон” ХК нь бүхий л хувьцаа эзэмшигчид хүсэлт гаргаснаар аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайланг хэвлэмэл байдлаар хүлээн авах боломжтой. Хэвлэмэл хуулбарыг авахын тулд ТУЗ-н нарийн бичгийн даргатай холбогдоно уу.
 
.................................
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

Утас: +976+....................
Э-шуудан: …………………..@remicon.mn

Та ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргатай ажлын цагаар /09:00 -18:00 /, ажлын өдрүүдэд /Даваа-Баасан/ холбогдож компанийн талаар мэдээлэл авах боломжтой.

   Ремикон ХК    2014 оны 2-р улирлын тайлан    ТАТАЖ АВАХ [89 Kb] (Downloads: 415)
   Ремикон ХК    2013 оны 4-р улирлын тайлан    ТАТАЖ АВАХ [114.56 Kb] (Downloads: 245)
   Ремикон ХК    2013 оны 2-р улирлын тайлан    ТАТАЖ АВАХ [1.37 Mb] (Downloads: 118)
   Ремикон ХК    2012 оны 4-р улирлын тайлан    ТАТАЖ АВАХ [93.05 Kb] (Downloads: 156)
   Ремикон ХК    2011 оны 4-р улирлын тайлан    ТАТАЖ АВАХ [93.34 Kb] (Downloads: 172)