Танилцуулга

Өнөөг хүртэл "Ремикон” ХК нь хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчид болон шинжээчдэд зориулан үйл ажиллагааны тайлан болоод ирээдүйн төлөвлөөгөөний талаар тогтмол танилцуулж ирсэн билээ. Бүхий л хөрөнгө оруулагчиддаа зориулан эдгээр танилцуулга материалуудыг бэлтгэдэг. Бидний танилцуулгыг үзэхийн тулд доорх холбоос дээр дарна уу. Эдгээр мэдээллүүдийг он цагийн дарааллаар жагсаасан байгааг анзаарна уу. 
Эдгээр мэдээллүүд нь ирээдүйн нөхцөл байдлыг таамаглах боломжийг бүрдүүлэх ба цаашид тохиож болзошгүй эрсдэл, тодорхойгүй байдлыг тодорхойлоход тус төхөм болно.
 

 2013 он  Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжилт бус хурлын материал, Дөрөвдүгээр сар, 2013  Мэдээлэл байхгүй
 2008 он  IPO-ийн танилцуулга, Наймдугаар сар, 2008  ТАТАЖ АВАХ [1.48 Mb] (Downloads: 151)