Амжилтын түүх

  • 2010 ОН- МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, МҮХАТ-ЫН ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛДАГ ТОП-150 АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ – 120 ДУГААР БАЙР 
  • 2011 ОН - МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, МҮХАТ-ЫН ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛДАГ ТОП-150 АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ- 116 ДУГААР БАЙР 
  • 2012 ОН- МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, МҮХАТ-ЫН ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛДАГ ТОП-150 АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ- 98 ДУГААР БАЙР 
  • 2012 ОН- "GRAND EXPO 2014” ҮНДЭСНИЙ БИЗНЕС ФЕСТИВАЛЬ – ТОП 5 АЖ АХУЙ НЭГЖ 
  • 2013 ОН- "Grand Bull Awards” МОНГОЛЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧДЫН ХОЛБОО-"GRAND BULL”
  • МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, МҮХАТ-ЫН ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛДАГ ТОП-150 АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ- 86 ДУГААР БАЙР